Szanowni Państwo

W związku z występowaniem przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i realnym zagrożeniem epidemiologicznym, popartym zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników naszej firmy, zdecydowaliśmy o nieorganizowaniu tegorocznej edycji konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zarząd TEST

dr Andrzej Bigaj

Ekspert Prawa Pracy

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w indywidualnym, zbiorowym i procesowym prawie pracy. W latach 2011 – 2014 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem państwowego egzaminu adwokackiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Banku Polskiego. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa pracy. Wykładowca współpracujący z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Publikacje: A. Bigaj, Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków 2012 r. A. Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 7/2013. A. Bigaj, Granice swobody umów w kontekście umownego stosunku pracy, Palestra 11-12/2013. A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013. A. Bigaj, Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku, (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, red. B. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013.

Temat: Efektywne zarządzanie czasem pracy w branżach SSC/BPO/ITO.

Opis wystąpienia: Dr Andrzej Bigaj przedstawi w formie warsztatowej prawne regulacje czasu pracy oraz ich praktyczne zastosowanie, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i odnoszącym się do branży SSC/BPO/ITO. Zagadnienia te rzadko pojawiają się w opracowaniach dostępnych na rynku oraz debacie publicznej. Ich znajomość jest jednak niezbędna, gdyż problematyka czasu pracy jest jednym z najważniejszych aspektów optymalizowania działania firm opartych o kapitał ludzki. Przedstawiane case study będą dotyczyć analizy takich kwestii, jak: - pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, jako istota czasu pracy, - problem początku i końca czasu pracy, - dobór adekwatnego systemu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych, - poprawne ewidencjonowanie czasu pracy, - praca w godzinach nadliczbowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy kadry zarządzającej. Uczestnicy Konferencji poznają aktualny stan prawny poprzez pracę w konwencji case study nad problemami będącymi przedmiotem regulacji prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa sądów polskich i międzynarodowych. Istotną częścią wystąpienia będzie dyskusja i wspólna wymiana doświadczeń z próbą rozstrzygnięcia najistotniejszych wątpliwości praktycznych, z którymi spotykają się w procesie pracy specjaliści branż SSC/BPO/ITO.

wróć do listy prelegentów

partnerzy 2019

Kontakt

Zostaw numer, oddzwonimy

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
[email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
[email protected]
Dziękujemy za zainteresowanie Konferencją. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak będzie to możliwe.
Przepraszamy, wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować ponownie wkrótce.